ett

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.
fem

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.
Två

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.
tre

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.
fyra

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

Trätåg AB

 
Trätåg AB grundades år 1970 i Falun, Dalarna av nuvarande ägare Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs AB. Detta i samband med att flottningen på Dalälven upphörde.

Större delen av vår verksamhet är belägen i Dalarna, där vi också har vårt huvudkontor. Vår uppgift är att leverera rundvirke, massaved och timmer på järnväg till Stora Ensos och BillerudKorsnäs svenska industrier. Leverans sker från våra virkesterminaler.

För oss är det viktigt att leverera rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt.

Våra transporter har under de senaste åren utvecklats från en nivå på 1,6 miljoner kubikmeter till den nuvarande 3,1 miljoner kubikmeter.

Sedan år 2006 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Kontakta oss


Trätåg AB
Åsgatan 22
79180 Falun

Tel: 010 46 82 401
Fax: 023 71 19 59

Skicka ett meddelande


Namn
E-postadress
Meddelande

Trätåg AB

Trätåg AB är ett logistiktföretag som hanterar
skogsråvaror. Vår uppgift är att leverera rundvirke,
massaved och timmer på järnväg till Stora Ensos
och Korsnäs svenska industrier.

Företaget grundades 1970 och ägs av företagen
Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs AB.

Kontakta oss

Åsgatan 22
79180 Falun

Tel: 010 46 82 401
Fax: 023 71 19 59

E-postadress: olle.pettersson@tratag.se

Dela vår sida