rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

Trätåg AB

 

Trätåg AB grundades år 1970 i Falun, Dalarna av nuvarande ägare Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs AB. Detta i samband med att flottningen på Dalälven upphörde.

 

Större delen av vår verksamhet är belägen i Dalarna, där vi också har vårt huvudkontor. Vår uppgift är att leverera rundvirke, massaved och timmer på järnväg till Stora Ensos och BillerudKorsnäs svenska industrier. Leverans sker från våra virkesterminaler.

 

För oss är det viktigt att leverera rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt.

 

Våra transporter har under de senaste åren utvecklats från en nivå på 1,6 miljoner kubikmeter till den nuvarande 3,1 miljoner kubikmeter.

 

Sedan år 2006 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001.

 

Kontakta oss

 

Trätåg AB

Åsgatan 22

79180 Falun

 

Tel: 010 46 82 401

Fax: 023 71 19 59

Skicka ett meddelande

 

Namn
E-postadress
Meddelande

Trätåg AB
Åsgatan 22
791 80 Falun
010 46 82 401
023 71 19 59
olle.pettersson@tratag.se

© 2023 Trätåg AB
Information om cookies