rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

Säkerhet

 

En viktig del av vår verksamhet är att vårt virke transporteras säkert och att lastningarna går rätt till. Det är även viktigt att våra medarbetare känner att deras arbetsmiljö känns trygg och säker. Läs mer om vårt miljö- och säkerhetsarbete genom att klicka nedan.

 

För oss på Trätåg AB är det viktigt att lastningen vid våra virkesterminaler går rätt till. Därför har vi arbetat fram regler för hur lastningen ska gå till och sammanställt detta i ett dokument som du kan läsa här nedan. Du kan även ladda ner dokumentet i form av en pdf-fil här.

 

Regler för lastning vid Trätågs terminaler

  • Ett tågsätt skall lastas så att varje enskild vagn lastas av samma lastmaskinsförare.
  • Lastning skall ske med lastmaskin utrustad med våg.
  • En lastare säkerhetssynar det lastade tåget. Lastsyning skall ske från marken. Lastaren rättar till upptäckta fel.
  • Terminalentreprenören sågar eller hugger bort utstickande kvistar på lasten. (ej tågoperatörens personal)
  • En sista säkerhetssyn sker när tågsättet hämtas. Denna syning skall ske av lokföraren och tillgängliga lastare tillsammans.
  • När denna säkerhetssyn är klar kan tåget avgå från terminalen.
  • Lastningen av tågsättet får endast utföras av lastare som fått utbildning samt erhållit intyg om genomförd utbildning.

 

Kontakta oss

 

Trätåg AB

Åsgatan 22

79180 Falun

 

Tel: 010 46 82 401

Fax: 023 71 19 59

Skicka ett meddelande

 

Namn
E-postadress
Meddelande

Trätåg AB
Åsgatan 22
791 80 Falun
010 46 82 401
023 71 19 59
olle.pettersson@tratag.se

© 2023 Trätåg AB
Information om cookies