rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

Miljö

 

Vi arbetar för att erbjuda miljöeffektiva virkestransporter på järnväg med tillhörande terminalhantering. Vi strävar efter effektiva och miljövänliga tågtransporter och genom en omsorgsfull planering av tågsystemet vill vi även minska störningarna i miljön.

 

För oss är det viktigt att kunna bidra till en bättre miljö och därför använder vi miljövänliga oljor och drivmedel i samtliga av våra transporter.

 

Miljöpolicy

Miljöpolicyn för Trätåg AB innebär att vi kontinuerligt arbetar för en mer miljövänlig verksamhet där miljön står i fokus. Detta uppnår vi genom hög kompetens, effektiva tågtransporter, terminalhantering, öppenhet, hänsyn till allmänheten, helhetsperspektiv och partners. Vi efterstävar till exempel att använda miljövänliga oljor och drivmedel i samtliga maskiner och tågtransporter, allt för att effektivisera vår verksamhet. Om du vill ta del av vår miljöpolicy mer ingående hittar du den här.

 

ISO 14001

Trätåg AB är miljöcertifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2004. Systemet riktar sig till alla företag och organisationer oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Det är ett hjälpmedel för att effektivisera och förbättra företagets miljöarbete. ISO 14001 syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Genom ISO 14001 får ledningen god kontroll över miljöarbetet både när det gäller utveckling, resultat och kostnader.

Kontakta oss

 

Trätåg AB

Åsgatan 22

79180 Falun

 

Tel: 010 46 82 401

Fax: 023 71 19 59

Skicka ett meddelande

 

Namn
E-postadress
Meddelande

Trätåg AB
Åsgatan 22
791 80 Falun
010 46 82 401
023 71 19 59
olle.pettersson@tratag.se

© 2023 Trätåg AB
Information om cookies