ett

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.
fem

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.
Två

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.
tre

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.
fyra

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

Miljö

 
Vi arbetar för att erbjuda miljöeffektiva virkestransporter på järnväg med tillhörande terminalhantering. Vi strävar efter effektiva och miljövänliga tågtransporter och genom en omsorgsfull planering av tågsystemet vill vi även minska störningarna i miljön. För oss är det viktigt att kunna bidra till en bättre miljö och därför använder vi miljövänliga oljor och drivmedel i samtliga av våra transporter.

Miljöpolicy

Miljöpolicyn för Trätåg AB innebär att vi kontinuerligt arbetar för en mer miljövänlig verksamhet där miljön står i fokus. Detta uppnår vi genom hög kompetens, effektiva tågtransporter, terminalhantering, öppenhet, hänsyn till allmänheten, helhetsperspektiv och partners. Vi efterstävar till exempel att använda miljövänliga oljor och drivmedel i samtliga maskiner och tågtransporter, allt för att effektivisera vår verksamhet. Om du vill ta del av vår miljöpolicy mer ingående hittar du en pdf-fil här.
 
ISO 14001
Trätåg AB är miljöcertifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2004. Systemet riktar sig till alla företag och organisationer oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Det är ett hjälpmedel för att effektivisera och förbättra företagets miljöarbete. ISO 14001 syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Genom ISO 14001 får ledningen god kontroll över miljöarbetet både när det gäller utveckling, resultat och kostnader.

Kontakta oss


Trätåg AB
Åsgatan 22
79180 Falun

Tel: 010 46 82 401
Fax: 023 71 19 59

Skicka ett meddelande


Namn
E-postadress
Meddelande

Trätåg AB

Trätåg AB är ett logistiktföretag som hanterar
skogsråvaror. Vår uppgift är att leverera rundvirke,
massaved och timmer på järnväg till Stora Ensos
och Korsnäs svenska industrier.

Företaget grundades 1970 och ägs av företagen
Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs AB.

Kontakta oss

Åsgatan 22
79180 Falun

Tel: 010 46 82 401
Fax: 023 71 19 59

E-postadress: olle.pettersson@tratag.se

Dela vår sida