rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

rätt råvara till rätt plats vid rätt tidpunkt

Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle på järnväg.

Så förhåller vi oss till Coronaviruset

 

Tisdag den 10 mars ändrade Folkhälsomyndigheten risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med förkylningssymptom, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läs mer om hur vi jobbar med att förebygga att smittan sprider sig och hur du som kund bör tänka och agera.

 

Vi behöver alla hjälpas åt att försvåra för coronaviruset att sprida sig. På den här sidan kan du läsa mer om hur vi jobbar med att förebygga att inte smittan sprider sig och hur du som leverantör och kund ska tänka och agera.

Vi bryr oss om dig, din familj och våra medarbetare och ber dig därför att tänka på några olika saker:

  • Tillsvidare är alla externa besök förbjudna vid våra virkesterminaler. Vedleverantörer och servicepersonal skall säkerställa att de inte har någon sjukdomssymtom.
  • Om du eller någon i din familj är sjuk – boka då av i tid. Vi vill inte riskera att våra medarbetare utsätts för smittan eller riskerar att föra den vidare till andra leverantörer och kunder.
  • Våra medarbetare har fått förhållningsregler att inte ha nära kontakt med varandra, våra vedleverantörerna och servicepersonal samt att ha extra god handhygien.
  • Våra lokaler och WC får ej beträdas av andra än vår egen personal. Därför hålls lokalerna stängda och låsta.

Vi tar vårt samhällsansvar

För att minska en eventuell spridning till vår egen personal, riskgrupper och för att minska risken för högt tryck på sjukvården har vi genomfört att

  • inte hälsa genom att ta i hand.
  • inga personalmöten får hållas i våra lokaler samt att hålla minst 2 meters avstånd vid rasterna.
  • tänka extra mycket på god handhygien (tvätta händer och använda handsprit) – gör gärna det du också.
  • inte använda gemensamhetshandukar utan endast torka händerna med engångshanddukar.
  • uppmana all personal som har förkylningssymtom att stanna hemma för att minska risken för att smitta.

Detta görs enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för coronaviruset covid-19.

Stanna hemma om du är sjuk

Du som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksam på något av symptomen som hosta, andningssvårigheter eller feber. Har du sådana symptom ska du inte bege dig till en vårdinrättning.
Istället ska du stanna hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.

Kontakta oss

 

Trätåg AB

Åsgatan 22

79180 Falun

 

Tel: 010 46 82 401

Fax: 023 71 19 59

Skicka ett meddelande

 

Namn
E-postadress
Meddelande

Trätåg AB
Åsgatan 22
791 80 Falun
010 46 82 401
023 71 19 59
olle.pettersson@tratag.se

© 2023 Trätåg AB
Information om cookies