VÄLKOMMEN TILL TRÄTÅG AB!
 
 
 
Trätåg AB är ett logistikföretag som hanterar skogsråvaror, timmer, massaved och biobränsle, på järnväg. Företaget grundades år 1970 och ägs av Stora Enso Skog och BillerudKorsnäs AB.
 

 INLOGGNING ENTREPRENÖR => TRÄTÅG WEB

Händelser

Trätåg har tillsammans med Cind AB, satt upp en ny anläggning vid terminalen i Lomsmyren. Cind AB har levererat en ny typ av mätteknik och mätutrustning baserat på Saabs stereokamerateknik.
Anläggningen är typgodkänd av VMK. 

From den 1 augusti 2015 är Björn Terleskog anställd som transport & leveransplanerare. Björn har stor erfarenhet av tåglogistik och kommer närmast från Stora Enso Skog.

Trätåg har installerat en fordonsvåg vid  virkesterminalen i Vansbro. Fordonsvågen är levererad av FLINTAB.